Dessman Lift-Usluge

Montaža Liftovi

Montaža Lifta


Pre odgovora na pitanje: “kako se radi montaža lifta?”, idejni projekat lifta pregledavaju inžinjeri naše kompanije, radi provere da li je vozno okno u skladu sa propisu o liftu I rade sve neophodne kontrole. U slučaju da je lift pregledan I da je pogodan za rad, uzimaju se dimenzije voznog okna. Proverava se da li je vozno okno dobro urađeno uzimaju se tačne dimenzije voznog okna.
dessman liftovi montazadessman liftovi montaza
Saslušavamo želje naših mušterija i dajemo im informacije o proizvodu koji žele. Naša kompanija će u kratkom vremenskom roku poslati ponudu za željeni proizvod  na e-mail naše mušterije. U slučaju dogovora sa naručiocem u vezi isporuke I načina plaćanja, počinjemo sa pravljenjem projekta za proizvod. Kada je proizvod koji proizvedemo mi ili naši poslovni partneri, oni se čuvaju u zaključanoj prostoriji o kojoj brine tim naših montažera a zatim se vrši isporuka investitoru. Nakon toga se počinje sa pripremama za montažu lifta. Dimenzije lifta utiču na broj montažera. Ekipa od dva montažera inače u proseku montiraju standardni lift od prilike kroz 30 dana. 
Montažeri  majstori naše firme, Dessman lift, počinju sa montažom. Pre svega drugog, zbog sigurnosti tokom radova postavlja se skela, a u voznom oknu lifta počinju sa potavljanjem vrata i šina. Nakon toga postavlja se sklop šina I konzole koji omogućava da kabina lifta I protivteg idu pravo gore-dole. Odmah nakon toga postavlaju se okviri vrata lifta, I preduzimaju se sve mere da ljudi greškom ne propadnu kroz praznine na spratovima. Nakon toga prelazi se na mašinsku sobu, postavlja se mašinsko postolje, mašina, radi se montaža motora I radi se montaža kontrolne I elektirčne table.  Posolovi oko mašinske sobe su gotovi do faze povezivanja.
Prostor koji putnici inače vide, odnosno kabina lifta se postavlja i postavljaju se dugmići lifta, nakon toga dovesti kabinu u spremno stanje. Nakon završetka montaže kabine, postavljaju se vešalice lifta, odnosno povezivanje glavnog užeta . Povezuje se regulator sa sigurnosnim sistemom I montaža je završena. Zatim se povezuju električni elementi lifta. Pod kontrolom naših montažera, puštajući lift u rad veoma malom brzinom, postavlja se panel vrata lifta I njegovo podešavanje.
dessman liftovi montazadessman liftovi montaza
Cela montažerska ekipa posle završetka montaže lifta, radi potrebno testiranje  I detaljnu kontrolu. Nakon što ekipa montažera završi sve procedure ispitivanja rada lifta, lift će biti servisiran, I biće očišćen I održavan. Kroz jedan dan vršeći pregled lifta od strane  kuće za kontrolu lifta, lift će biti doveden u besprekorno stanje. Do dana kada treba  da bude izvršena kontrola lifta, lift će biti ugašen za rad.
Naša kompanija će dostaviti firmi koja vrši kontrolu I testiranje lifta tehničke dokumente, potrebne sertifikate i zahtev za pregled. Firma koja će vršiti testiranje I kontrolu će dati datum dolaska. Kada se datog datuma bude izvršila kontrola, u slučaju da na liftu nema grešaka, lift će dobiti sertifikat “Upotrebljiv za korištenje”. Nakon što su svi poslovi završeni, lift se može dovesti u radno stanje, ali nema štete od toga da lift ostane zatvoren dok se vlasnici zgrade u kojoj je lift ne usele, jer upravnik nije izabran u novim zgradama i firma za montažu i uprava zgrade nisu sklopili godišnji ugovor o održavanju lifta po Uredbi.
Ne zaboravite da su liftovi nesigurni i nose velike rizike osim ako nisu izgrađeni u okviru Standarda. Iz tog razloga, preporučujemo vam da svoje instalacije liftova obavite kod sertifikovanih kompanija za liftove i da uvek održavate svoje sisteme liftova ažurnim prateći neophodne standarde.