Dessman Lift-Usluge

Održavanje Liftova

Održavanje Liftova

Bez obzira na to koliko je dobar lift, on ne može imati bezbedan, efikasan i kontinuiranog rada osim ako se redovno ne održava. Održavanje liftova; To je zakonska obaveza koju mogu da urade  samo kompanije koje su kompetentne i poseduju potrebna zakonska ovlašćenja, kao i da obezbede zdravo funkcionisanje mehaničkih, električnih i elektronskih komponenti koje rade.

dessman liftovi o</span>državanje lifta<span style=dessman liftovi o</span>državanje lifta<span style=


Prednosti redovnog održavanja liftova mogu se ukratko sumirati na sledeći način;

• Obezbeđavanje  kontinuiranog i bezbednog rada lifta.

• Smanjavanje stope kvarova.

• Obezbeđivanjem da se materijali koji mogu pokvariti usled prirodne nepogode unapred utvrde, sprečava se pojava nezgoda.

• Mašina za lift, kontrolna tabla itd. Zahvaljujući redovnoj kontroli skupih komponenti liftova, produžava se vek trajanja ovih delova i sprečavaju skupi kvarovi koji mogu nastati.

• Obezbeđuje se produženje veka upotrebe.

• Obezbeđen je udobniji i efikasniji rad.

Upravnik zgrade svu zakonsku odgovornost za lift dodeljuje firmi za liftove koja ga održava.

dessman liftovi o</span>državanje lifta<span style=dessman liftovi o</span>državanje lifta<span style=